Evenenement Brothers in Arms

BIARUN2013

Mei 2013 organiseerde de Veterans MC een evenement voor Motorclubs met een militaire achtergrond. Dit zogenaamde Brothers in Arms (BIA) evenement wordt elk jaar ergens in Europa georganiseerd en dit was de 3e keer in Nederland en de 2e keer in de gemeente Cuijk. Een vergunning werd aangevraagd maar op het laatste moment weigerde de gemeente Cuijk de vergunning te verlenen.

Namens de Veterans MC wordt bezwaar gemaakt en een voorlopige voorziening gevraagd aan de bestuursrechter. De gemeente Cuijk beargumeerde dat, op basis van het landelijke beleid, er “verstoring openbare orde” werd verwacht, ondanks dat er nooit eerder calamiteiten waren geweest.

De rechter wees het verzoek van de Veterans MC toe en oordeelde dat het evenement doorgang moet vinden: “Voorop staat dat bij een beoordeling als in het onderhavige geval de APV van de gemeente Cuijck leidend is en niet het landelijk beleid van de minister van Veiligheid en Justitie met betrekking tot zogenaamde 1 % motorclubs. De voorzieningenrechter is van oordeel dat deze argumenten de conclusie dat een concrete vrees voor verstoring van de openbare orde door of tijdens het evenement bestaat niet kunnen dragen. Deze argumenten zijn van algemene aard en niet of niet voldoende toegesneden op verzoekster en het evenement ‘Brothers in Arms Run“.

Het VONNIS wordt als belangrijke jurisprudentie gezien in de daarop volgende zaken omtrent evenementen.

Dit bericht is geplaatst in 1% Foundation. Bookmark de permalink.